จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง-อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ กปภ.สาขาพัทยา (พ)
วงเงินงบประมาณ :
40,716,045.53 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
44,296,296.58 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-19 12:15:53
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 เม.ย. 2563