จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานซ่อมแซมหอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม.การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)
วงเงินงบประมาณ :
159,189.25 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
159,189.25 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-17 19:07:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 เม.ย. 2563