จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นางสมส่วน ศาสตร์ดำรงค์ บริเวณโฉนดเลขที่ 44972 หมู่ 10 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
วงเงินงบประมาณ :
157,732.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
143,143.00 บาท
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-17 11:16:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 เม.ย. 2563