จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 ซอยเสนีย์พิทักชน 1 ชุมชนค่ายเสนีย์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
181,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
181,900.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 15:55:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563