จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ถึงสะพานข้ามคลองสอง บริเวณบ้านนายวิมล เชื้อแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
1,286,995.22 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,270,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 15:27:13
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 เม.ย. 2563