จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนแยกนวมินทร์-หาดเสลา และทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนนครสวรรค์-โกรกพระ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)
วงเงินงบประมาณ :
4,954,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,867,676.20 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 14:19:11
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563