จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 150 มิลลิเมตร เพื่อติดตั้งซื้อขายน้ำ (Bulk Sale) ให้เทศบาล ตำบลมาบข่า บริเวณถนนสาย3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
วงเงินงบประมาณ :
129,496.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
129,496.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 09:39:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563