จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานสูบทอยน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
วงเงินงบประมาณ :
462,240.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
462,240.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 09:25:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563