จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวแดง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านพันลำ หมู่ที่ 3 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)
วงเงินงบประมาณ :
449,802.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
449,802.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวมัณฑนา ชานนต์เมือง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-15 17:13:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563