จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
381,990.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
381,990.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-15 15:08:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563