จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นางพรรณี ภู่เผ่าพันธุ์ ม.5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
วงเงินงบประมาณ :
343,543.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
335,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสาโรจ รักษ์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-15 14:15:32
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563