จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจก.ซี เอส เอ็น หาดใหญ่เทรดดิ้ง ชั่วคราว ซ.ประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วงเงินงบประมาณ :
389,510.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
387,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสาโรจ รักษ์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-15 13:58:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 มี.ค. 2563