จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานเปลี่ยนกรวดกรองทรายกรองและซ่อมแซมประตูน้ำ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
วงเงินงบประมาณ :
477,220.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
477,220.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-15 13:59:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563