จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำไม่น้อยกว่า 110 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 45 ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
337,050.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
337,050.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-15 15:26:38
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563