จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วงเงินงบประมาณ :
498,620.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
498,620.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-14 15:37:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563