จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
130,540.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
130,540.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-14 13:53:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563