จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครพนม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับ บจก. เอส พร็อพเพอร์ตี้ 2560 โฉนดที่ดินเลขที่ 94218 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
วงเงินงบประมาณ :
492,544.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
450,600.39 บาท
ผู้บันทึก :
นางธีรนุช หนองแส
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-14 12:15:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563