จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนด 105128 ถนน.ควนหิน - บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วงเงินงบประมาณ :
464,644.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
464,644.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-14 10:58:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563