จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านบิง หมู่5 และ 12 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง
วงเงินงบประมาณ :
1,406,429.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,374,608.47 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-13 09:05:16
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 เม.ย. 2563