จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ กปภ.สาขาพัทยา(พ)
วงเงินงบประมาณ :
20,347,533.02 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
20,217,063.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-10 17:35:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2563