จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)
วงเงินงบประมาณ :
17,717,060.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
17,708,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-07 16:17:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2563