จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน ระหว่าง กม.126+000-กม.128+000 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม
วงเงินงบประมาณ :
4,644,721.27 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,005,052.39 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-02 16:40:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2563