จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บจก.กรีนเฮ้าส์ เรียลเอสเตท ม.4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
วงเงินงบประมาณ :
396,886.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
396,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-20 15:50:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 พ.ย. 2563