จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 ช่วง กม.126+000 – กม.128+000กปภ.สาขาปราจีนบุรี
วงเงินงบประมาณ :
3,810,324.05 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,807,381.36 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-19 12:18:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563