จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยวิเศษชัยชาญ 1 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
137,174.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
131,433.45 บาท
ผู้บันทึก :
ประภาวัลย์ สุ่มอุดมนพชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 12:34:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ต.ค. 2563