จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3246 สาย อ.พนัสนิคม-บ.เกาะโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม
วงเงินงบประมาณ :
39,936,905.77 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
39,933,860.85 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-26 11:47:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 มี.ค. 2563