จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
โครงการระบบคลาวด์คอนเฟอเรนซ์ (Cloud Conference)
วงเงินงบประมาณ :
9,625,506.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,625,506.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 09:32:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2563