จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสันกำแพง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 1 รายการ กปภ.สาขาสันกำแพง
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.เก็จกาญจน์ เอี่ยมวงศ์ศานติ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-23 15:05:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 มี.ค. 2563
23 มี.ค. 2563