จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด
วงเงินงบประมาณ :
2,777,720.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,776,650.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-19 16:38:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563