จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 28 รายการ,วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 53 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-18 15:49:21
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 มี.ค. 2563