จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 331 สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
1,461,098.91 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,461,098.91 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-17 16:39:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ก.พ. 2563