จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากันทรลักษ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนนบารมี ตำบลหนองหญ้าลาดอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+525 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์
วงเงินงบประมาณ :
563,034.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
563,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวเกสรี มั่นคง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-16 13:39:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 มี.ค. 2563