จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำเทอร์ไบน์พร้อมชุดควบคุม และประสานท่อแรงต่ำหนองหิน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
14,712,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
14,712,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-10 15:52:25
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
10 มี.ค. 2563