จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานโครงการวางท่อน้ำดิบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก่อสร้างฝายน้ำล้น (กระสอบทราย) คลองบางโจ (บ้านยา) เร่งด่วนแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
25,692,999.43 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
24,497,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-04 15:39:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 มี.ค. 2563