จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.คำชะอี ระหว่าง กม.721 + 000 – กม. 740 + 708 จ.มุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คำชะอี)
วงเงินงบประมาณ :
1,990,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,990,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-02 14:44:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 มี.ค. 2563