จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเมืองพล
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างก่แสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้ง Submersible Pump พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้าสถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย กปภ.สาขาเมืองพล จำนวน 4 บ่อ
วงเงินงบประมาณ :
766,120.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
757,832.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-27 15:30:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ก.พ. 2563