จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำพร้อมระบบส่งน้ำดิบ กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
วงเงินงบประมาณ :
31,862,353.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
32,011,190.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-26 12:08:38
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ก.พ. 2563