จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำบึงนกโง่ ไปยัง กปภ.สาขาแก้งคร้อ (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
วงเงินงบประมาณ :
21,456,175.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
22,769,600.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-26 11:50:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ก.พ. 2563