จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานขุดสระพักน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเมืองพล ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
วงเงินงบประมาณ :
29,446,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
29,446,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-25 17:47:22
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ก.พ. 2563