จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ วางท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นแหล่งน้ำสำรอง กปภ.สาขามหาสารคาม
วงเงินงบประมาณ :
36,244,110.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
36,244,110.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-25 17:27:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ก.พ. 2563