จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ (บึงละหาน) พร้อมระบบส่งน้ำดิบ กปภ.สาขาจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
วงเงินงบประมาณ :
29,662,326.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
29,743,860.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-25 16:47:05
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ก.พ. 2563