จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานโครงการชุมชนโครงการพัฒนาและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาอำเภอขนอม เพื่อดำเนินการในพื้นที่ทางหลวงชนบท 4044 (แยกท่าม่วง-แยกท่าจันทร์) ตำบลท้องเนียน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
วงเงินงบประมาณ :
9,114,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,114,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางวิชามัย ทองต้ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-04 15:48:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 มี.ค. 2563