จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างงานย้ายแนวท่อที่ติดขัด การก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐,๓๒๐๑ ช่วง กม.๑๗+๐๗๘ ถึง กม.๑๗+๔๓๘ (สามแยกทุ่งวัวแล่น) อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
757,560.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
686,940.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวอุทุมพร พันธุ์ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-18 20:40:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 ก.พ. 2563