จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาน้ำพอง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้ง Submersible Pump พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้าและประสานท่อฯบ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 4,9 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง
วงเงินงบประมาณ :
1,123,714.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,081,395.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางรุ่งอรุณ เหลาลาภะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-14 17:19:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ก.พ. 2563