จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อที่ติดขัดการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4001 – บ้านโพธิ์แบะ ถนนเชื่อมต่อตอนที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
วงเงินงบประมาณ :
2,247,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,247,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-13 16:14:05
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ก.พ. 2563