จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาหลบงานก่อสร้าง Box Culvert โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 กปภ.สาขาพนัสนิคม
วงเงินงบประมาณ :
5,274,586.38 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,274,586.38 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-11 16:56:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ก.พ. 2563