จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบจาก แม่น้ำป่าสักและบึงหนองนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (กปภ. สาขาเพชรบูรณ์)
วงเงินงบประมาณ :
2,782,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,776,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-11 15:51:45
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
24 ม.ค. 2563