จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานขุดเจาะบ่อบาดาล สถานีผลิตน้ำวังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาศรีสำโรง)
วงเงินงบประมาณ :
2,889,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,880,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-11 15:51:53
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ม.ค. 2563