จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานงานขุดเจาะบ่อบาดาลสถานี ผลิตน้ำบ้านสวน ๑ และบ้านสวน ๒ อ.เมือง จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย)
วงเงินงบประมาณ :
4,408,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,378,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-11 15:43:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ม.ค. 2563