จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานเจาะบ่อบาดาล หน่วยบริการน้ำพุ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (กปภ.สาขาอุทัยธานี)
วงเงินงบประมาณ :
4,012,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,960,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-11 15:34:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ม.ค. 2563